Keychron V1 Keycap Size

Below is the Keychron V1 Keycap Size.

 

ANSI Layout


ISO Layout

Keychron V1 ISO layout keycap size